هارد

شبکه ای فهرست

نمایش دادن همه 12 نتیجه

آی سی هارد KLM8G1GEND-B031

آی سی هارد KLM8G1GEND-B031

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

آی سی هارد KLM8G1GEND-B031

آی سی هارد KLM8G1GEND-B031

آی سی هارد KLM8G1GEND-B031

مناسب برای مدل Honor 4C (CHM-…)

در صورت نیاز به تعداد با شماره ۳۴۴۸۴۹۹۸-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید و کد تخفیف را دریافت نمایید.

کلیه آی سی ها تست شده و دارای کیفیت عالی می باشند.

هزینه پروگرام آی سی ها جداگانه محاسبه می شوند.

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

آی سی هارد KLM8G2FE3B-B001

آی سی هارد KLM8G2FE3B-B001

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

آی سی هارد KLM8G2FE3B-B001

آی سی هارد KLM8G2FE3B-B001

آی سی هارد b001

مناسب برای مدلهای I9200(MEGA) – I9128I(GRAND) – G7106(GRAND2)

در صورت نیاز به تعداد با شماره  ۳۴۴۸۴۹۹۸-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید و کد تخفیف را دریافت نمایید.

کلیه آی سی ها تست شده و دارای کیفیت عالی می باشند.

هزینه پروگرام آی سی ها جداگانه محاسبه می شوند.

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

آی سی هارد KLMAG2GEAC-B002

آی سی هارد KLMAG2GEAC-B002

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

آی سی هارد KLMAG2GEAC-B002

آی سی هارد KLMAG2GEAC-B002

آی سی هارد KLMAG2GEAC-B002

مناسب برای مدل های P5210(Tab 3 10.0) – G900(S5) – N9000(Note 3) – N7506(Note 3 Neo) – P5110(Tab2 10.1) – I9300(S III)

در صورت نیاز به تعداد با شماره ۳۴۴۸۴۹۹۸-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید و کد تخفیف را دریافت نمایید.

کلیه آی سی ها تست شده و دارای کیفیت عالی می باشند.

هزینه پروگرام آی سی ها جداگانه محاسبه می شوند.

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

آی سی هارد KLMAG2GEND-B032

آی سی هارد KLMAG2GEND-B032

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان

آی سی هارد KLMAG2GEND-B032

آی سی هارد KLMAG2GEND-B032

آی سی هارد KLMAG2GEND-B032

مناسب برای مدل P7

در صورت نیاز به تعداد با شماره ۳۴۴۸۴۹۹۸-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید و کد تخفیف را دریافت نمایید.

کلیه آی سی ها تست شده و دارای کیفیت عالی می باشند.

هزینه پروگرام آی سی ها جداگانه محاسبه می شوند.

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان

آی سی هارد KMSJS000JM-B308

آی سی هارد KMSJS000JM-B308

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

آی سی هارد KMSJS000JM-B308

آی سی هارد KMSJS000JM-B308

آی سی هارد KMSJS000JM-B308

مناسب برای مدلهای S6802(Ace Duos) – C8812(Huawei) – S686(Lenovo)

در صورت نیاز به تعداد با شماره ۳۴۴۸۴۹۹۸-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید و کد تخفیف را دریافت نمایید.

کلیه آی سی ها تست شده و دارای کیفیت عالی می باشند.

هزینه پروگرام آی سی ها جداگانه محاسبه می شوند.

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

آی سی هارد KMVTU000LM-B503

آی سی هارد KMVTU000LM-B503

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

آی سی هارد KMVTU000LM-B503

آی سی هارد KMVTU000LM-B503

آی سی هارد KMVTU000LM-B503

مناسب برای مدلهای I9300(S III) – N7100(Note II) – T210(Tab3 7.0)

در صورت نیاز به تعداد با شماره ۳۴۴۸۴۹۹۸-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید و کد تخفیف را دریافت نمایید.

کلیه آی سی ها تست شده و دارای کیفیت عالی می باشند.

هزینه پروگرام آی سی ها جداگانه محاسبه می شوند.

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

آی سی هارد SD5DH24A-4G

آی سی هارد SD5DH24A-4G

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

آی سی هارد SD5DH24A-4G

آی سی هارد SD5DH24A-4G

آی سی هارد SD5DH24A-4G

مناسب برای مدلهای Y511 – Y360 – E615(LG L5 Dual)

در صورت نیاز به تعداد با شماره ۳۴۴۸۴۹۹۸-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید و کد تخفیف را دریافت نمایید.

کلیه آی سی ها تست شده و دارای کیفیت عالی می باشند.

هزینه پروگرام آی سی ها جداگانه محاسبه می شوند.

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

آی سی هارد SD7DP24C-4G

آی سی هارد SD7DP24C-4G

آی سی هارد SD7DP24C-4G

مناسب برای مدل های Y511 – Y360

در صورت نیاز به تعداد با شماره ۳۴۴۸۴۹۹۸-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید و کد تخفیف را دریافت نمایید.

کلیه آی سی ها تست شده و دارای کیفیت عالی می باشند.

هزینه پروگرام آی سی ها جداگانه محاسبه می شوند.

آی سی هارد SD7DP28C-4G

آی سی هارد SD7DP28C-4G

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

آی سی هارد SD7DP28C-4G

آی سی هارد SD7DP28C-4G

آی سی هارد SD7DP28C-4G

مناسب برای مدل های G610 – G6 – G700 – N980(ZTE) – Honor 3C(H30…) – C8813(Huawei) – G630 – G615 – Y320

در صورت نیاز به تعداد با شماره ۳۴۴۸۴۹۹۸-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید و کد تخفیف را دریافت نمایید.

کلیه آی سی ها تست شده و دارای کیفیت عالی می باشند.

هزینه پروگرام آی سی ها جداگانه محاسبه می شوند.

۳۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

آی سی هارد SDIN7DU2-8G

آی سی هارد SDIN7DU2-8G

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

آی سی هارد SDIN7DU2-8G

آی سی هارد SDIN7DU2-8G

آی سی هارد SDIN7DU2-8G

مناسب برای مدلهای (I8190(S III mini) – I9190(S4

در صورت نیاز به تعداد با شماره ۳۴۴۸۴۹۹۸-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید و کد تخفیف را دریافت نمایید.

کلیه آی سی ها تست شده و دارای کیفیت عالی می باشند.

هزینه پروگرام آی سی ها جداگانه محاسبه می شوند.

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

آی سی هاردKLMAG2GE4A-A002

آی سی هاردKLMAG2GE4A-A002

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان

آی سی هاردKLMAG2GE4A-A002

آی سی هاردKLMAG2GE4A-A002

آی سی هارد KLMAG2GE4A-A002

مناسب برای مدلهای N5100(Note 8.0) – T210(Tab3 7.0)

در صورت نیاز به تعداد با شماره ۳۴۴۸۴۹۹۸-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید و کد تخفیف را دریافت نمایید.

کلیه آی سی ها تست شده و دارای کیفیت عالی می باشند.

هزینه پروگرام آی سی ها جداگانه محاسبه می شوند.

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان

باکس easy JTAG plus+emmate2020 (IC Friend)

باکس easy JTAG plus+emmate2020 (IC Friend)

۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۸۰,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر

۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان

باکس easy JTAG plus+emmate2020 (IC Friend)

باکس easy JTAG plus+emmate2020 (IC Friend)

باکس easy JTAG plus emmate2020 (IC Friend)

ویژگی کلی باکس:

  • رابط کاربری اسان

  • ترمیم بوت انواع دستگاه‌ها

  • ریکاوری اطلاعات

  • قابلیت خواندن،نوشتن،پاک کردن،تغییر بوت مذ

  • مدیریت پاراتیشن‌ها در emmc

  • پشتیبانی از ای‌سی‌های متنوع

  • دارای دیتابیس کامل فایل‌های دامپ و پین اوت

  • سرعت بالا در حدود 35mb برثانیه

  • پشتیبانی از کارت‌های SD

بهترین و کارآمدترین باکس پروگرامر دنیا که در بخش EMMC کاملا بدون رقیب می باشد.

۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان